Obchodní podmínky

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání (nejsme platce DPH). V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není skladem, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na www.snowfun.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@snowfun.cz
 • telefonicky +420 777 54 94 24
 • IČO: 05006473
 • Firma: MOPS IT s.r.o.
 • Sídlo: M. Alše 794, 25262, Horoměřice

 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Doprava

Způsob dopravy zboží si zvolíte při odeslání objednávky. V tuto chvíli nabízíme tyto základní formy:

 • Česká pošta
 • Zásilkovna (Vydejní místa v rámci ČR a na Slovensku)
 • DPD - Doručení na adresu v ČR
 • Expresní kurýr - Praha (Při podání do 13. hodiny zásilka bude doručena na adresu v Praze hned odpoledne mezi 18. a 22. hodinou, po telefonické dohodě s příjemcem) 
 • Osobní odběr. Vydejné místo - Velflíkova 4, PRAHA 6 Dejvice  OSOBNÍ ODBĚR OBJEDNÁVEK MOŽNÝ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ  tel: 777549424 
 • Slovenská pošta - Doručení na adresu v SR. Termín dodání D+2 až D+3. 

 

Možnosti platby

Při nákupu v našem e-shopu snowfun.cz si můžete zvolit jeden z následujících způsobů platby:

 • Na dobírku
 • Hotově
 • Převodem na účet číslo 2800983016 / 2010. Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo objednávky. Za platbu převodem na náš účet neúčtujeme žádné poplatky. Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN pro mezinárodní platby: CZ4520100000002800983016BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • Twisto 

 

Záruka

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.

Výměna zboží

V případě zakoupení zboží, které Vám nevyhovuje nebo jste zboží dostali jako nevhodný dárek, poskytujeme možnost výměny zboží.

Požadavek na výměnu zašlete dopis (email) s textem: Žádám o výměnu zboží zakoupeného dne DD.MM.RRRR, číslo faktury (objednávky) za výrobek (uveďte celý název případně vložte odkaz na výrobek). Pokud si zboží přejete poslat na jinou adresu než předchozí, tak je třeba uvést tuto adresu, pokud je adresa shodná, uveďte, že adresa doručení je shodná s předchozím dodáním. Pokud jste si jako nové zboží vybrali dražší variantu, je nutno uvést, jakým způsobem provedete doplatek, zda převodem na náš účet nebo zaplatíte dobírkou. Datum a podpis.

Výměnu zboží lze provést do 14 dnů od zakoupení.

Zboží, které chcete vyměnit, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.). Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu a za zaslání nového zboží hradí kupující.

Reklamační řád

Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. 

Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace, včetně reklamovaného zboží.

Reklamace musí obsahovat:

 • název reklamovaného zboží,
 • konkrétní popis závady,
 • reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část,
 • kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi,
 • adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci, a kontakt na Vás (telefon, email na Vás).

Aby mohla být reklamace urychleně vyřízena, doporučujeme zaslat všechny výše uvedené informace a doklady. Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady. Před odesláním nás však kontaktujte s oznámením reklamace.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

   

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. s zasíláním OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

 

  V případě dotazů nás kontaktujte:

email: info@snowfun.cz

telefon: +420 777 54 94 24